top of page

Nästan allt om hur du väljer rätt kemikalier på 30 minuter

onsdag 1 december 2021

7:30 fm

08:00

Zoom

Vad är skadliga kemikalier? Vad behöver man tänka på som företag när man ska välja kemikalier? Vi reder ut på frukostmötet.

Nästan allt om hur du väljer rätt kemikalier på 30 minuter

I fjärde frukostmötet i serien Nästan allt om ... på 30 minuter ger vi oss i kast med hur man ska agera i djungeln av kemikalier. Enligt miljöbalken ska verksamheter hela tiden sträva efter att välja mindre farliga kemiska produkter. Efter frukostmötet kommer du att ha bättre koll på hur du ska göra.


Substitutionscentrum bildades 2017 på uppdrag av regeringen, och har som uppdrag att stötta företag och andra organisationer i deras arbete med att fasa ut farliga kemikalier. Substitutionscentrum gör detta genom att tillhandahålla hjälp till självhjälp via bland annat utbildningar, stödmaterial, arbetsmetodik och verktyg.


Anna Jacobs är centrumledare och Anna Strid är rådgivare vid Substitutionscentrum och tillsammans kommer de att ge en översikt av vad skadliga kemikalier är och vad man behöver tänka på som företag och om vad Substitutionscentrum kan hjälpa till med.


Efter föredraget finns föredragshållarna tillgängliga under 10 minuter för att besvara frågor.


För frågor om eventet, kontakta Per Flink på per.flink@sbhub.se eller Astrid Hackl på astrid.hackl@sbhub.se.  


Webbinariet arrangeras inom projektet Öresund Match och finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vi som arrangerar är Sustainable Business Hub, IUC Syd och RISE. 


Läs mer om Öresund Match här https://www.sbhub.se/oresund-match 

bottom of page