top of page

Nästan allt om rening av lakvatten med mikroorganismer på 30 minuter

onsdag 1 september 2021

6:30 fm

07:00

Zoom

Under det tredje föredraget i serien Nästan allt om ... på 30 minuter gör vi ett tvärt kast och tittar närmare på vad mikroorganismer kan hjälpa oss med.

Nästan allt om rening av lakvatten med mikroorganismer på 30 minuter

Lär dig nästan allt om rening av lakvatten med mikroorganismer på 30 minuter!

Välkommen till ett föredrag i serien: Nästan allt om … på 30 minuter.


Sudhanshu Pawar och Erika Lönntoft från RISE, talar under rubriken Rening av lakvatten från svavel med hjälp av mikroorganismer.


Kanske finns här något för dig?

Kanske har RISE kunskaper inom andra områden som passar dig och ditt företag?


Efter föredraget finns föredragshållarna tillgängliga under 10 minuter för att besvara frågor.


För frågor, kontakta Per Flink på per.flink@sbhub.se


Webbinariet arrangeras inom projektet Öresund  Match och finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vi  som arrangerar är Sustainable Business Hub, IUC Syd och RISE.

bottom of page