top of page

Uppstartsmöte för Skånskt nätverk för hållbart byggande (RFS30)

onsdag 17 februari 2021

8:00 fm

10:00

Zoom

Vi vänder oss till dig som är upphandlingsansvarig eller strategiskt ansvarig för byggprojekt i en kommun och som vill vara med och starta ett skånskt nätverk för hållbart byggande. Syftet är att påskynda omställningen mot klimatneutrala byggprojekt.

Uppstartsmöte för Skånskt nätverk för hållbart byggande (RFS30)

Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) har varit ett framgångsrikt initiativ som pågått i ungefär två år. Syftet med initiativet är att påskynda omställningen till klimatneutralitet i hela byggprocessen. För att bredda arbetet har Region Skåne gett Sustainable Business Hub i uppdrag att bygga upp ett skånskt nätverk kring hållbart byggande.


Vi söker nu kommuner som är intresserade av att driva arbetet framåt, gärna med egna påbörjade eller planerade byggprojekt. Det kan vara allt från en förskola, en skola, ett äldreboende eller ett bostadsområde. Men vi välkomnar givetvis också kommuner som vill vara med för att lära sig och ge input på andras projekt.


Sustainable Business Hub kommer att driva arbetet framåt under 2021. Därefter är frågan öppen om hur man vill fortsätta.

Välkommen till ett uppstartsmöte med information om LFM30 och diskussion om hur vi utvecklar ett regionalt nätverk.


Mer information och program för uppstartsmötet HÄR>>

bottom of page