top of page

Vägen till smartare energianvändning

tisdag 14 juni 2022

7:00 fm

07:45

The Tivoli, Köpenhamnskajen 1, Hbg

Hur skapar vi ett mer robust och miljövänligt energisystem? Energibolag och fastighetsägare testar nytt angreppssätt.

Vägen till smartare energianvändning

I Lund testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer klimatsmart och mer robust. Hör hur energibolag och fastighetsägare samverkar i projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi för att hitta ett sätt att skapa ett flexiblare energisystem. Annika Erlandsson på Kraftringen berättar varför ett energibolag och en fastighetsägare bestämde sig för att samarbeta kring en ny lösning.


David Edsbäcker från Kraftringen och Jens Kongstad på Energy Opticon beskriver förtjänsterna med samoptimering på en digital plattform och vilken ekonomisk och miljömässig potential som identifierats i en inledande flexibilitetsstudie av ett mindre antal fastigheter på Lunds sjukhusområde.


Axel Johansson, Phd-student på LTH, resonerar kring hur bra prognoser på elens miljöpåverkan gör det möjligt för fastighetsägaren att styra och minimera sin miljöpåverkan. Det är inte alltid elpriset återspeglar den miljöpåverkan som elen har.

bottom of page