Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?

torsdag 11 november 2021

13:00

15:30

STUDIO

Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden? Vi sätter frågan i fokus under sluteventet för Blue Green City Lab. Delta på plats eller online. Vi som är på plats fortsätter diskussionen från seminariet under en AW.

Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?

Den goda strategin att förtäta staden i stället för att bygga på värdefull åkermark har i andra änden lett till minskade grönytor. I kombination med förändrat klimat får det negativa konsekvenser för staden. Staden kan inte ta emot kraftiga skyfall, det blir varmare i staden och den biologiska mångfalden minskar. Ett sätt att motverka de negativa effekterna är att implementera blågröna lösningar och bygga en resilient stad. Men vem tar ansvar för att dessa satsningar görs? Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?


ÖVERGRIPANDE PROGRAM

  • Läget i dag // problembeskrivning
  • Vilken roll spelar testbädden Blue Green City Lab och vad har vi uppnått så här långt?
  • Kaffe, fika och diskussion
  • Paneldiskussion med olika aktörer om hur de kan ta ökat ansvar för den blågröna resilienta staden. Vad krävs för att de ska kunna ta större ansvar?
  • Frågor från publiken // Diskussion om hur vi går vidare // Summering
  • After work

Detaljerat program kommer inom kort men du kan redan nu anmäla dig. 


Efter seminariets slut fortsätter vi diskussionen under en after work.


SEMINARIET HÅLLS BÅDE PÅ PLATS OCH ONLINE


Seminariet arrangeras inom ramen för Blue Green City Lab och finansieras delvis av Vinnova. Ingående partners i Blue Green City Lab är Malmö stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, MKB, Scandinavian Green Roof Institute, SLU och Sustainable Business Hub.


Läs mer om Blue Green City Lab här https://bluegreencitylab.se