top of page

Webbinarium & Nätverksmöte // Återbruk och reparation

måndag 25 maj 2020

10:45 fm

13:20

Zoom

Diskussionen om återbruk är numera i full gång i samhället. Alla vet att vi måste komma i från slit-och-släng och återbruka och reparera mera. Men hur ska det fungera? På webbinariet berättar tre olika verksamheter om deras resor.

Webbinarium & Nätverksmöte // Återbruk och reparation

PROGRAM NÄTVERKSMÖTE ÅTERBRUK OCH REPARATION

12.45-13.00

Uppkoppling/anslutning Zoom13.00-13.10

Välkomna, presentation, förutsättningar


13.10-13.30

Presentation av Återbruket Mobilia https://www.aterbruketmobilia.se. Projektledare Victor Wall presenterar det nystartade ”Återbruket Mobilia” och tar med oss på resan från idé till genomförande. Vi får en av den nystartade verksamheten.


13.30-13.50

Presentation av Fixoteket Göteborg. En verksamhet som har bedrivits i Göteborg under en treårsperiod på 4 olika platser. Rikkke Marie Moalem (Ph.d. AAU) presenterar erfarenheter/insikter och möjligheter för ett för kvartersnära återbrukscentraler, som bedrivs efter ett avslutat projekt.


13.50-14.10

Matilda Öhgren projektledare på Fixa Till berättar om status och möjligheter efter två års verksamhet. Vad väntar efter projektslutet februari 2021? Hur skapar man förutsättningar för fortsatt drift? Matilda presenterar olika tänkbara ”affärsmodeller” för verksamheten.


14.10-14.20 

Egen fika


14.20-15.20

Workshop ”Rädda Fixa Till” – Hur skapar vi bästa möjligheter för drift av kvartersnära återbruk?


Upplägg för workshoppen:

- Återkoppling på presenterade affärsmodeller.

- Diskussion i grupper om affärsmodeller för kvartersnära återbruk, ”Case Fixa Till”

- Uppsamling och genomgång av resultat av workshop


Registrering senast den 22 maj. Efter sista anmälningsdag skickar vi ut länk till webbinariet.


Information om nätverket för återbruk>>

bottom of page