top of page

Workshop // Kommuner och företag i samverkan för en cirkulär ekonomi

tisdag 6 september 2022

7:00 fm

10:00

STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

En workshop om hur vi kopplar ihop rest- och materialströmmar, upphandlingar för cirkulär produktdesign och hur vi ökar förståelsen för cirkulär ekonomi hos invånare och kunder.

Workshop // Kommuner och företag i samverkan för en cirkulär ekonomi

För att vi ska lyckas i omställningen till en cirkulär ekonomi så behöver vi jobba tillsammans och sektorsövergripande. Därför bjuder Cradlenet Syd, Nätverket för förebyggande av avfall hos Hållbar Utveckling Skåne och projektet Greater Bio via Sustainable Business Hub nu in till en workshop där offentlig och privat sektor kan mötas och diskutera behov och lösningar.


Temat för workshopen är hur företag och kommuner kan samverka för en cirkulär ekonomi och minskat/reducerat avfall, och frågorna vi ställer oss är:

• Hur kan vi hjälpas åt att koppla ihop rest-/materialströmmar – den enes "avfall" den andres råvara?

• Hur genomförs upphandlingar för att öka cirkulär produktdesign och återtag av produkter samt premiera cirkulära affärsmodeller?

• Hur kan vi tillsammans öka förståelsen för cirkulär ekonomi hos invånare/kunder – de val man gör påverkar vad som produceras och hur mycket avfall det blir?


PROGRAM

Deltagarna - Vilka är ni?


Förebyggande av avfall – vi måste bli mer resurssmarta

Maria Larsson, Marla miljödialog


Cirkulära affärsmodeller i en hållbar ekonomi

Marja Boström, Hållbar Utveckling Skåne


Goda exempel från projektet Greater Bio

Jenny Bengtsson, Sustainable Business Hub


Problematik och lösningar, gruppdiskussioner


Nästa steg, gemensam diskussion


Dagen är delfinansierad av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vid frågor kontakta Marja Boström, marja.bostrom@hutskane.se eller Maria Larsson, maria.larsson@miljodialog.se

bottom of page