top of page

Byggnader som komponent i framtidens energisystem

onsdag 26 maj 2021

7:00 fm

10:00

Zoom

När energi- och effektflexibla byggnader kan användas som en komponent i framtidens energisystem är alla vinnare. Vi redovisar resultat, metoder och insikter från projektet FUTURE.

Byggnader som komponent i framtidens energisystem

BYGGNADER SOM KOMPONENT I FRAMTIDENS ENERGISYSTEM

- flexibla och effektiva energilösningar i komplexa byggnader


Vilken roll kan byggnader spela för att lösa utmaningarna i energisystemet? I projektet FUTURE har regioner, energibolag, akademi och teknikleverantörer samverkat för att identifiera, analysera och testa smarta energilösningar i komplexa byggnader i sjukhusmiljö på Bornholm och i Malmö.


I detta webbinarium sätter vi flexibilitetslösningar i såväl ett stads-, energibolags- som fastighetsägarperspektiv. Alla är vinnare när energi- och effektflexibla byggnader kan användas som en komponent i framtidens energisystem. Vi redovisar resultat, metoder och insikter för framtiden.BAKGRUND

Byggnader kan utgöra en komponent för att balansera energisystemet vid effekttoppar och spetsproduktion. Genom att utnyttja byggnaders värmetröghet ökar flexibiliteten och energibolaget kan bättre anpassa produktionen av fjärrvärme utifrån till exempel miljöparametrar.


I sjukhusbyggnader kan man dessutom behöva både värme och kyla samtidigt. Traditionellt löser man det genom separata installationer för tillförsel av värme och kyla och separata fakturor. Samtidigt genererar både verksamheten och vissa av installationerna spillvärme och spillkyla. Kan detta utnyttjas för att skapa bättre resurseffektivitet och minskade kostnader?FRÅGOR VI BELYSER

  • Hur identifierar och analyserar vi potential för värmeflexibilitet i komplexa byggnader?
  • Kan vi möjliggöra för ett energibolag att tillfälligt påverka/styra kundens uttag av värmeeffekt via så kallade smarta nät och vilken effekt ger det?
  • Är det möjligt att balansera värme och kyla inom och mellan sjukhusbyggnader och hur integrerar vi detta i nybyggnation?
  • Är det ekonomiskt lönsamt för en region och finns de produkter vi behöver tillgängliga på marknaden?
  • Varför är dessa lösningar intressanta för kommuner och regioner?


PROGRAM

Talare från Danmark pratar danska och talare från Sverige pratar svenska.


09.00 Välkommen

Cecilia Thapper, Sustainable Business Hub

Christoffer Greisen, DTU Elektro


09.15 Smarta nät och intelligent styrning för hållbarare fjärrvärmesystem och ökad komfort

Sofia Mollstedt, E.ON Energilösningar

Adam Nylin, E.ON Energilösningar

Per-Otto Bengtsson, Region Skåne


09.45 Paus


09.55 Energifleksibilitet på Bornholms Hospital

Julie Strandesen Hooge, Region Hovedstaden

Per Bromand Nørgård, DTU-Elektro


10.25 Paneldiskussion med fokus på flexibilitet

Gustav Gustavsson Klippel, Schneider Electric

Helle Juhler Verdoner, Intelligent Energi

David P Nilsson, Region Skåne


10.45 Paus


10.50 Delning och balansering av energiflöden i komplexa byggnader

Per-Otto Bengtsson, Region Skåne

Mårten Rundgren, E.ON Energilösningar

Lars Bierlein, E.ON Energilösningar


11.25 Paneldiskussion med fokus på energiflöden i och mellan byggnader

Per Bromand Nørgård, DTU-Elektro

Vagn Holk Lauridsen, We Build Denmark

Helena Bülow-Hübe, Fojab Arkitekter

Lars Bierlein, E.ON Energilösningar


11.45 Frågor från publiken och summering av moderatorn


12.00 Slut


PRAKTISKT

Tid: 26 maj förmiddag

Plats: Zoom

Länk: Skickas dagen innan

Kostnad: Ingen kostnad

Språk: Danska och svenska

Frågor: Cecilia Thapper på cecilia.thapper@sbhub.seWebbinariet är en del av projektet FUTURE som är ett partnerskap mellan företag, universitet, kommuner och regioner i Greater Copenhagengeografin. Med hjälp av sju innovativa fallstudier demonstrerar FUTURE hur framtidens energi-och resurssystem kan bli mera intelligenta och cirkulära. Projektet leds av Gate 21 och Sustainable Business Hub. Partners i de case som delar med sig av sina erfarenheter under webbinariet är E.ON, Region Skåne, Region Hovedstaden, DTU Elektro och Schneider Electric.


Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne.

bottom of page