FUTURE-logga.png

FUTURE är ett partnerskap mellan företag, universitet, kommuner och regioner i Greater Copenhagengeografin, som med hjälp av sju innovativa fallstudier ska demonstrera hur framtidens energi-och resurssystem kan bli mera intelligenta och cirkulära.  I projektets sju fallstudier, så utvecklar och testar projektets partners olika tekniker, verktyg eller affärsmodeller inom hållbar energi- och resursanvändning. Projektet genomförs i nära samarbete mellan svenska och danska partners, men vi har också en regelbunden dialog med externa aktörer som har erfarenhet att dela eller intresse av projektets resultat.

MÖJLIGHETER FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH AKADEMI I PROJEKTET:

  • Få hjälp att knyta kontakt med projektets partners

  • Delta i dialogmöten tillsammans med projektets partners

  • Delta i konferenser och seminarier om energi eller avfall/resurser

  • Gå med i nätverk kring återbruksverkstäder

HÅLLBAR ENERGI

FUTURE ska:

  • utnyttja, integrera och lagra hållbar energi på ett bättre sätt för att skapa ett flexiblare energisystem

  • främja energieffektiva lösningar för byggnader

 

Vi ska därför utforma lösningar och infrastruktur som kan bygga broar mellan å ena sidan behovet av leveranssäkerhet och å andra sidan det faktum att hållbara energislag ofta är fluktuerande.


RESURSANVÄNDNING

FUTURE ska:

  • öka resurseffektiviteten och leda till en cirkulär omställning av samhället

  • förlänga livslängden för material samt återanvända avfall och restprodukter så att de inkluderas i nya kretslopp

  • begränsa produktionen av jungfruliga (nya) material och därmed också energianvändningen.

 

Projektet visar hur man kan styra produkt- och materialströmmar på lokal nivå och därmed främja ett intelligent materialutnyttjande.

 

Greater Copenhagen är ett gränsöverskridande politiskt samarbete som består av samtliga 46 danska, och 39 svenska kommuner i Öresundsregionen samt Region Huvudstaden, Region Själland, Region Skåne och Region Halland

MER INFORMATION OM PROJEKTET

Mer information hittar du på Gate 21s webbsida här

Film om projektet hittar du här

Film om återbruksbutiken Fixa till hittar du här

Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland samt projektets partners.

Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg

FUTURE

Kontaktpersoner:
Cecilia Thapper
Projektledare
e-post: cecilia.thapper@sbhub.se
tfn: 073-334 76 33


Lars Persson
Projektkoordinator
e-post: lars.persson@sbhub.se
tfn: 073-334 76 31


Svenska partners:

Sustainable Business Hub, Region Skåne, Lunds kommun och E.ON Sverige AB.

Danska partners:

Gate 21 (projektledare), Region Huvudstaden, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, Geodrilling A/S (tidigare Heatplan), Kalundborgs kommun, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Bofa – Bornholms avfallsbehandling och Neogrid A/S.