top of page
FUTURE-logga.png

AVSLUTAT

FUTURE är ett partnerskap mellan företag, universitet, kommuner och regioner i Greater Copenhagengeografin, som med hjälp av sju innovativa fallstudier demonstrerar hur framtidens energi-och resurssystem kan bli mera intelligenta och cirkulära.  I projektets sju fallstudier utvecklar och testar projektets partners olika tekniker, verktyg eller affärsmodeller inom hållbar energi- och resursanvändning.

RAPPORTER FRÅN PROJEKTET

Vurdering av identificerade energifleksibilitetsprojekter

Eksempler på energifleksibilitetspotentialer i Bornholms hospital

Dela och balansera energiflöden

Smarta fjärrvärmenät för en mer hållbar stad

Smarta nät och intelligent styrning för mer hållbara fjärrvärmesystem och ökad komfort

Cirkulära lösningar med integration mellan energi, resurser och avfall

Tekstilinnovation - fra gamle underhylere til nye byggematerialer

WEBBINARIER FRÅN PROJEKTET

Termonet - fremtidens varmepumpebaserede fjernverme i landsbyer og byområder

Byggnader som komponent i framtidens energisystem - flexibla energilösningar i komlexa byggnader

All dokumentation från projektet hittar du här>>

HÅLLBAR ENERGI

FUTURE ska:

  • utnyttja, integrera och lagra hållbar energi på ett bättre sätt för att skapa ett flexiblare energisystem

  • främja energieffektiva lösningar för byggnader

 

Vi ska därför utforma lösningar och infrastruktur som kan bygga broar mellan å ena sidan behovet av leveranssäkerhet och å andra sidan det faktum att hållbara energislag ofta är fluktuerande.


RESURSANVÄNDNING

FUTURE ska:

  • öka resurseffektiviteten och leda till en cirkulär omställning av samhället

  • förlänga livslängden för material samt återanvända avfall och restprodukter så att de inkluderas i nya kretslopp

  • begränsa produktionen av jungfruliga (nya) material och därmed också energianvändningen.

 

Projektet visar hur man kan styra produkt- och materialströmmar på lokal nivå och därmed främja ett intelligent materialutnyttjande.

 

Greater Copenhagen är ett gränsöverskridande politiskt samarbete som består av samtliga 46 danska, och 39 svenska kommuner i Öresundsregionen samt Region Huvudstaden, Region Själland, Region Skåne och Region Halland

MER INFORMATION OM PROJEKTET

Mer information hittar du på Gate 21s webbsida här

Film om projektet hittar du här

Film om återbruksbutiken Fixa till hittar du här

Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland samt projektets partners.

Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg

FUTURE

Svenska partners:

Sustainable Business Hub, Region Skåne, Lunds kommun och E.ON Sverige AB.

Danska partners:

Gate 21 (projektledare), Region Huvudstaden, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, Geodrilling A/S (tidigare Heatplan), Kalundborgs kommun, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Bofa – Bornholms avfallsbehandling och Neogrid A/S.

bottom of page