top of page

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter för att kunna informera om nyheter och tjänster, skicka
ut nyhetsbrev och inbjudningar till event och för att fullgöra våra åtaganden i de
projekt vi arbetar.


Vilka personuppgifter behandlas?
Namn, telefonnummer, e-postadress, titel och organisation. Vid våra event
fotograferar vi ofta. Vi ber då om samtycke för att eventuellt publicera foton från
eventet.


Hur vi behandlar personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter enligt de rättsliga grunder som finns i
Dataskyddsförordningen. Du kan kontakta oss för att begära att bli borttagen från
vårt kontaktregister. Personuppgifter som är kopplade till projektåtaganden har vi
dock en skyldighet att spara enligt projektavtalet.


Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utom i de fall det är ett krav kopplat
till våra projektåtaganden.


Frågor?
Kontakta oss på communication@sbhub.se.

bottom of page