top of page

Greater Copenhagen Green Deal

Projektet kommer genom etablering av fyra gränsöverskridande sektorsspecifika innovationsforum mellan Sverige och Danmark, att öka innovationsarbetet inom grön omställning så att Köpenhamnsregionen kan öka takten i omställningsarbetet och bidra till att uppnå EU:s målsättningar inom Green Deal.

Köpenhamnsregionens styrkor inom grönt omställningsarbete kommer att spridas internationellt för att locka företag och kompetens till regionen för att ytterligare stärka och påskynda arbetet med innovation och grön omställning. Projektet bidrar därmed till ökad aktivitet inom tillämpad forskning och innovation inom Köpenhamnsregionen - både genom innovationsprocesser i projektet och i uppföljningsaktiviteter efter projektavslut.

I projektet kommer vi att identifiera minst åtta specifika utmaningar eller innovationsmöjligheter för grön omställning, som projektdeltagarna kommer att fortsätta arbeta med att förverkliga, genom interregionala innovationsprojekt. Detta kan exempelvis ske genom att deltagare från innovationsforum strukturerar upp projekt tillsammans och upprättar avsiktsförklaringar för att genomföra dem. De idéer till innovationsprojekt som arbetas fram inom projektets ramar kan vid projektslut antingen vara möjliga att direkt arbeta vidare med eller så behöver de utvecklas vidare för att exempelvis söka finansiering från relevanta EU-fonder.

 

I arbetet inom projektet kommer det också identifieras vilka forsknings- och specialistkompetenser som saknas i regionen för att kunna förverkliga lösningarna på identifierade utmaningarna. Således kommer den fortsatta utvecklingen efter projektets slut redan att vara förberedd i projektarbetet.

På lång sikt förväntar vi oss att Köpenhamnsregionen och innovationsaktörer i den har strukturen och förutsättningarna för att själva arbeta fram nya innovationslösningar.

 

Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 

Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn:
073-334 76 33

 

Partners:

Copenhagen Capacity (projektledare)

CLEAN

Energy Cluster Denmark

Greater Copenhagen Committee

Invest in Skåne

Sustainable Business Hub

bottom of page