top of page
GREENBOND2.png
Vinnova_green_payoff_RGB.png

Green Bond 2

Målet är att utveckla ett formaldehydfritt bindemedel baserat på protein extraherat från rapsolje-industrins restprodukter, för tillverkning av miljöanpassade spånskivor, fiberplattor och träfanérpaneler. Limsystemet ska vara ett fossilfritt alternativ till konventionella bindemedel, baserade på formaldehyd och isocyanat. Projektet ska visa hur ett material som idag delvis betraktas som ett avfall kan förädlas och utnyttjas som en värdefull resurs. Projektet ska också visa den potential för minskning av utsläpp av växthusgaser som användning av ”gröna bindemedel” ger.

Projektet förväntas resultera i att kommersiellt tillämpliga tekniker för extrahering av proteiner från rapskakor tas fram och att det i praktisk skala kan visas att limsystem baserade på framtagna proteinextrakt är lämpliga för användning som bindemedel vid tillverkning av träfiber- och spånplattor. Testning av tillverkade prototyper ska kunna visa att användning av nya, fossilfria limsystem ger produkter som väl uppfyller både tekniska och miljömässiga krav enligt europeiska standarder, samtidigt som hälsoriskerna med användning av formaldehyd och isocyanater undviks.  

Projektet bygger på samverkan mellan expertis från olika samhällssektorer i Sverige och Tyskland.

Projektet finansieras delvis av Vinnova.

Kontaktperson:
Håkan Rosqvist

VD
e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se
tfn: 073-438 74 55

Partners:

  • Sustainable Business Hub (projektledare)

  • Gunnarshögs Gård

  • Lunds Universitet

  • NSR

bottom of page