top of page

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Vi tar ett avstamp i Sveriges handlingsplan för de globala hållbarhetsmålen och har identifierat 8 globala hållbarhetsmål och 17 delmål som stödjer vår verksamhet inom Smarta Hållbara Städer och som därmed är särskilt relevanta och vägledande för oss på Sustainable Business Hub.

6%20vatten%20sanitet_edited.jpg
6.3.png
6.4.png
9 industri innovation infrastruktur.jpg
9.3.png
9.4.png
9.5.png
7 energi.jpg
7.2.png
7.3.png
11 hållbara städer.jpg
11.6.png
11.A.png
12 konsumtion produktion.jpg
12.2.png
12.4.png
12.5.png
12.6.png
12.7.png
13_klimatförändring.jpg
13.1.png
14 hav.jpg
14.1.png
17 partnerskap.jpg
17.7.png
bottom of page