top of page

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Vi tar ett avstamp i Sveriges handlingsplan för de globala hållbarhetsmålen och har identifierat 8 globala hållbarhetsmål och 17 delmål som stödjer vår verksamhet inom Smarta Hållbara Städer och som därmed är särskilt relevanta och vägledande för oss på Sustainable Business Hub.

Globala hållbarhetsmålet 6 Rent vatten och sanitet
Globala hållbarhetsdelmålet 6.3
Globala hållbarhetsdelmålet 6.4
Globala hållbarhetsmålet 7 Hållbar energi för alla
Globala hållbarhetsdelmålet 7.2
Globala hållbarhetsdelmålet 7.3
Globala hållbarhetsmålet 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globala hållbarhetsdelmålet 9.3
Globala hållbarhetsdelmålet 9.4
Globala hållbarhetsdelmålet 9.5
Globala hållbarhetsmålet 11 Hållbara städer och samhällen
Globala hållbarhetsdelmålet 11.6
Globala hållbarhetsdelmålet 11.A
Globala hållbarhetsmålet 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globala hållbarhetsdelmålet 12.2
Globala hållbarhetsdelmålet 12.4
Globala hållbarhetsdelmålet 12.5
Globala hållbarhetsdelmålet 12.6
Globala hållbarhetsdelmålet 12.7
Globala hållbarhetsmålet 13 Bekämpa klimatförändringen
Globala hållbarhetsdelmålet 13.1
Globala hållbarhetsmålet 14 Hav och marina resurser
Globala hållbarhetsdelmålet 14.1
Globala hållbarhetsmålet 17 Genomförande och globalt partnerskap
Globala hållbarhetsdelmålet 17.7
bottom of page