top of page
Myller av människor på 20-årsjubileum

Vi genomför agendan för ett grönare samhälle

Vi är ett kluster för smarta hållbara städer.
Vi sammanför företag, kommuner och akademi för att stimulera gröna innovationer och skapa affärer.

VAD VI JOBBAR MED:
Medlemsintervju
nicklas_froborg.jpg

Hämtar fosfor, kväve och kol ur restflöden och gör cirkulärt gödsel

Ekobalans är ett företag som under många år förfinat tekniken för att återvinna näringsämnen från restflöden. De plockar ut både fosfor, kväve och kol med sin teknik och skapar kommersiellt hållbara gödsel- och jordförbättringsprodukter.

Företagets kunder finns både inom livsmedelsindustrin, biogasindustrin och reningsverken. Idag fokuserar Ekobalans på näringsåtervinning från biogasanläggningar men räknar med att reningsverken inom en snar framtid kommer att få krav på sig att återvinna näringsämnen. Där ser Nicklas Froborg Ekobalans långsiktiga affär.

bottom of page