top of page
BGCL_rgb.png
Vinnova_green_payoff_RGB.png
regionskane_edited.jpg

Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden

I projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden fokuserar vi på att identifiera vilka blågröna lösningar som finns på marknaden och se till att de når kommuner och fastighetsägare.

 

Vi kommer att leta lösningar både i Sverige och utomlands för att få så många lösningar som möjligt på plats i städerna på kort tid. Att hitta färdiga lösningar som är enkla att installera och säkra att använda är viktigt eftersom många fastighetsägare vill satsa mer på blågrönt men många gånger har låg kunskap om vad som faktiskt finns att köpa.

 

Arbetet leds av ingående partners i Blue Green City Lab som sedan tidigare erbjuder rådgivning om vilken typ av lösningar som passar för vilket behov. I detta projekt bygger vi på erbjudandet med information om vilka konkreta produkter och lösningar som finns och vem som säljer dem.

Läs mer om Blue Green City Lab.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova och Region Skånes Miljövårdsfond.

Kontaktperson:
Håkan Rosqvist

VD
e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se
tfn: 073-438 74 55

Partners:

  • Sustainable Business Hub (projektledare)

  • IVL

  • Scandinavian Green Roof Institute

  • SLU

  • VA SYD

bottom of page