Linda-Marie Björkemar

Linda-Marie Björkemar

Linda-Marie Björkemar
Projektledare
Tfn: 076-610 45 30
E-post: linda-marie.bjorkemar@sbhub.se

Linda-Marie arbetar med Sustainable Business Hubs verksamhetsutveckling, med resiliens mot klimatförändringar, och som projektledare i det nationella exportprojektet Smart City Sweden.

Linda-Marie har tidigare arbetat för bland annat UNDP, International Trade Centre, Business Sweden och ett multinationellt företag med internationellt utvecklingsarbete, organisationsutveckling och exportfrämjande. Hon har varit stationerad i Kina, Indien och Schweiz, samt arbetat i Sierra Leone med FN-reformen och krishanteringen av ebolautbrottet.