Linda Stafsing

Linda Stafsing

Linda Stafsing
Projektledare
Tfn: 072-356 80 00
E-post: linda.stafsing@sbhub.se

Linda arbetar med projekten Greater Copenhagen Matchmaking, Delad Energi är Dubbel Energi, Northern Connections och Geografiskt beställarnätverk för innovationsupphandling i Skåne. Hon ansvarar också för arbetet med den regionala besöksnäringstjänsten GreenTech Visits. Tidigare har Linda arbetat för Svenskt Näringsliv i Bryssel och Malmö med aktuella näringspolitiska frågor som rör den svenska såväl som europeiska marknaden. Linda har en master i miljö- och naturresursekonomi från Köpenhamns Universitet.