Per Flink

Per Flink

Per Flink
Projektledare
Tfn: 0766-34 75 12
E-post: per.flink@sbhub.se

Per arbetar bland annat i projekt för Industriell Symbios, Grönblå lösningar, Cirkulär ekonomi och Upphandling av innovativa lösningar. I dagsläget i projekten UBIS, Blue Green City Lab, Delad energi är dubbel energi och Geografiskt beställarnätverk för innovationsupphandling i Skåne. Han har en bakgrund inom forskning & utveckling samt produktionsledning inom tillverkningsindustrin.