CoS.jpg

Genom detta projekt vill Clusters of Sweden och dess medlemmar öka effektiviteten hos klusterorganisationers för att på bättre sätt stödja små och medelstora företags internationalisering. Detta görs genom att utveckla tillvägagångssätt, metoder och verktyg som gör det möjligt för klusterorganisationer att utnyttja regionala, nationella och internationella insatser och resurser.

 

Projektet är ett samarbete mellan 9 klusterorganisationer med fokus på olika branscher från olika geografiska platser i Sverige, med stöd av Vinnova, Business Sweden, Tillväxtverket, Enterprise Europe Network och Svenska Institutet.

 

Projektet finansieras av Vinnova

Kontaktperson:
Astrid Hackl
Affärsutvecklare
e-post: astrid.hackl@sbhub.se
tfn: 070-200 97 95 

Partners:

Mobile Heights 

Packbridge AB (svb) 

IUC Syd 

Smart Textiles 

Media Evolution  

Interior Cluster Sweden  

Future position X 

Sustainable Business Hub  

IoT World

Vinnova_green_payoff_RGB_edited.png

COSWE Triple I