top of page
CoS.jpg
Vinnova_green_payoff_RGB_edited.png

COSWE Triple I

Genom detta projekt vill Clusters of Sweden och dess medlemmar öka effektiviteten hos klusterorganisationers för att på bättre sätt stödja små och medelstora företags internationalisering. Detta görs genom att utveckla tillvägagångssätt, metoder och verktyg som gör det möjligt för klusterorganisationer att utnyttja regionala, nationella och internationella insatser och resurser.

 

Projektet är ett samarbete mellan 9 klusterorganisationer med fokus på olika branscher från olika geografiska platser i Sverige, med stöd av Vinnova, Business Sweden, Tillväxtverket, Enterprise Europe Network och Svenska Institutet.

 

Projektet finansieras delvis av Vinnova.

Kontaktperson:
Astrid Hackl
Affärsutvecklare
e-post: astrid.hackl@sbhub.se
tfn: 070-200 97 95 

Partners:

  • Mobile Heights 

  • Packbridge AB (svb) 

  • IUC Syd 

  • Smart Textiles 

  • Media Evolution  

  • Interior Cluster Sweden  

  • Future position X 

  • Sustainable Business Hub  

  • IoT World

bottom of page