top of page

AVSLUTAT

I projektet har ett digitalt utbildningsmaterial om fjärrvärme tagits fram som översatts till flera språk. Kursen är gratis och kan användas individuellt.

Kurs på svenska // Fjärrvärme - Framtidens energiförsörjning>>

Kurs på engelska // District Heating - Future proof energy supply>>

Kurs på andra språk>>

Effektiva fjärrvärmesystem är en viktig komponent för att säkerställa en hållbar energitillförsel och bidra bättre hushållning med energiresurser och utsläpp av växthusgaser i Östersjöregionen. Idag finns det många fjärrvärmesystem i regionen, som är åldrade rent tekniskt och inte kan leva upp till skärpta krav på energieffektivitet.

MÖJLIGHETER FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH AKADEMI I PROJEKTET:

  • Få hjälp att knyta kontakt med projektets partners

  • Dela erfarenheter eller visa upp tekniska lösningar och system vid konferenser

  • Ta del av projektets rapporter och verktyg

  • Ta del av och använda utbildningsmaterial inom lågtemperad fjärrvärme

  • Delta i dialog med SBHub och andra medlemmar inom fjärrvärmeområdet

 

Det finns ett stort behov av att uppgradera de åldrade anläggningarna och integrera mer avancerade system och innovativa tekniker. Ett sätt att göra distributionen av fjärrvärme mer effektiv, kan vara att sänka temperaturen i nätet, vilket skulle reducera värmeförlusterna. Det finns dock flera utmaningar för att få detta att fungera i samspel med dagens nät och det finns behov av samverkan och mer kunskap.

 

Projektet “Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (LowTEMP) verkar för att göra fjärrvärmetillförseln i partnerregionerna mer hållbar och kommer verka för installation av den så kallade fjärde generationens fjärrvärmenät, som karakteriseras av distributionen av lågtempererad värme i isolerade rör med lägre rördimensioner. Samtidigt möjliggörs tillvaratagande av fler energikällor i systemet, t.ex. restvärme från industriprocesser och förnybara energikällor så som geoenergi och solvärme.

MER INFORMATION OM PROJEKTET

LowTemps webbsida här

Titta på konferensen The Future of Thermal Grids här


Projektet finansieras av Interreg Östersjöprogrammet och projektets partners.

LowTemp_Logo_RGB_500x449px.jpg
IBSR_logo_EUflag_1000px.jpg
IBSR_logo_EUflag_1000px.jpg

Partners:

Energibolag

Halmstad Energi och Miljö (SE), District Heating Kurikkan (FI), DH Supply Gdynia (PL)

 

Kommuner

Holbaeks kommun (DK), Kalundborgs kommun (DK), Vidzeme Planning Region (LV), Gulbene kommun (LV)

 

Övriga

Sustainable Business Hub, AGFW Energy Efficiency Association for Heating, Cooling and CHP (DE), ZEBAU – Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH (DE), Gate 21 (DK), Thermopolis (FI), Tartu Regional Energy Agency (EE), Public Institution Housing Energy Efficiency Agency (LT), ANO Energy Efficiency Centre (RU)

LowTemp

bottom of page