top of page

Marknadsföring & exponering

Vi använder vårt omfattande nätverk av kontakter inom näringslivet, offentlig sektor och akademin för att sammanföra dig som medlem med potentiella partners, kunder och kunskapskällor. En kontakt, enskilda möten, gruppmöten eller fokusgrupper. Vi arbetar med olika metoder beroende på vad du som medlem är ute efter.


Alla medlemmar som vill, presenteras på vår webbsida. Genom våra samarbeten marknadsför vi också medlemsföretag på Smart City Swedens och Swedish Cleantechs webbsidor. 


Söker ni nya medarbetare? Vi sprider ordet i nyhetsbrev och på LinkedIn. 

bottom of page