Marknadsföring & exponering

Vi använder vårt omfattande nätverk av kontakter inom näringslivet, offentlig sektor och akademin för att sammanföra dig som medlem med potentiella partners, kunder och kunskapskällor. En kontakt, enskilda möten, gruppmöten eller fokusgrupper. Vi arbetar med olika metoder beroende på vad du som medlem är ute efter.


Alla medlemmar som vill, presenteras på vår webbsida. Genom våra samarbeten marknadsför vi också medlemsföretag på Smart City Swedens och Swedish Cleantechs webbsidor. 


Söker ni nya medarbetare? Vi sprider ordet i nyhetsbrev och på LinkedIn. 

Besök oss på Studio Malmö

Nordenskiöldsgatan 24

våning 3, rum 305

Malmö

Skicka post till

Sustainable Business Hub

Nordenskiöldsgatan 24

211 19 Malmö

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Twitter - svarta cirkeln

© 2021 SUSTAINABLE BUSINESS HUB ALL RIGHTS RESERVED