Northern Connections

AVSLUTAT

Northern Connections är ett partnerskap av 22 kluster, städer, regioner och kunskapsinstitutioner. Partnerskapet arbetar tillsammans för att skapa kontakter mellan våra företag och kluster för innovation inom energisektorn.

MÖJLIGHETER FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH AKADEMI I PROJEKTET:

  • Få pitcha lösningar för nyckelpersoner för innovativa nya projekt för smarta hållbara städer

  • Få affärer till dessa konkreta projekt

Möjligheterna ovan genereras genom våra Living Labs. Vi engagerar små och medelstora företag i att lösa energiutmaningar i städer och regioner. Living Lab är ett verkligt demonstrationsprojekt med faktiska investeringar, tekniker och experter - det är inte bara ett demonstrationsprojekt.

Living Labs ger små och medelstora företag tillgång till offentliga och privata utmaningar i ett tidigt. Utmaningarna görs tillgängliga genom pitcharevent och genomförs i hela Nordsjöregionen. Living Labs skapar en marknad där behovsägare från både den offentliga och privata sektorn får en genomgång av vad marknaden kan erbjuda samtidigt som små och medelstora företag får kontakt med ambitiösa slutanvändare.

MER INFORMATION OM PROJEKTET

Mer information om tidigare Living Labs hittar du här

Titta på filmen från Oslos Living Lab här

Få en överblick av projektet genom våra filmer här

Följ oss på YouTube här

Följ oss på Twitter här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här

 

Projektet finansieras av Interreg North Sea Region och projektets partners.

Northern Connections.jpg

Partners:

20 partners från Nordsjöländerna, dvs Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien och Skottland.