Ett nätverk för ett mer hållbart samhälle

Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk som passionerat arbetar för forma morgondagens hållbara samhällen.

Med medlemmar från näringsliv, kommun och akademi uppmuntrar nätverket till kontakt och samarbeten dem emellan. Vi erbjuder våra medlemmar en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar genomförs. Vi i teamet bakom verkar för att alltid lyfta nätverket på ett professionellt, engagerat och öppet sätt i allt vi gör.

Varför borde du bli medlem?

Över 100 företag och organisationer har redan tagit steget. Visa att ni också menar allvar. Med vår hjälp kan vi visa på möjligheter inom hållbarhet och tillsammans lär vi oss nya sätt att påverka och utmana dagens klimat- och miljöhot. Som medlem hos oss kan du alltid räkna med att vi ser affären i dessa utmaningar. Hållbarhet kan delas upp i tre delar, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Vi tror att alla dessa delar måste finnas för att vi ska kunna gå från idé till genomförande. Därför ser vi också att vår plattform inte är till för att enbart träffas, den är till för effektiv förändring och ett genomförande för att skapa morgondagens hållbara samhällen, och det görs sällan på egen hand. 

Vad innebär ett medlemskap?

För oss är det viktigt att nätverket fyller en funktion och ger dig som medlem ett mervärde. Vi tror på samverkan och att de bra idéerna kommer sig ur samtalet. Vi uppmuntrar därför alltid till dialog och engagemang för ständig utveckling.

Det vi erbjuder våra medlemmar:

  • Rådgivning och coaching
  • Matchning av lämpliga samarbetspartners 
  • Värd för frukostmöten 
  • Nätverksträffar och evenemang med olika inriktning och fokus
  • Projekt eller deltagande i en värdekedjor nationellt och internationellt  
  • ICN-passport - en länk till internationella kluster, kontor och kontakter
  • Tillgång till innovations- och tillväxtmiljön Urban Magma

Bli medlem här!

 

Vi är ett av tio klusterinitiativ i Skåne...

De övriga är Media Evolution; Packbridge; Mobile Heights; Livsmedels-akademin; Resilient Regions Association; Sustainable Business Hub; IUC Syd; Medicon Valley Alliance; Svenskt Marintekniskt Forum; samt ett besöksnäringskluster.

Dessa kluster täcker tillsammans en stor del av det skånska näringslivet såväl geografiskt som branschmässigt. Kluster är idag en förutsättning för att skapa innovation och tillväxt i Skåne. Många klusterverksamheter fungerar idag som plattformar och språngbrädor för att driva innovation.

Vi ingår alltså i ett större sammanhang och genom att samarbeta med de andra klusterinitiativen och Region Skåne skapar vi mervärde inte bara för vårt kluster och våra medlemmar, men även för Skånes tillväxt i stort.

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!