SBHub stöttar

Många bäckar små... Sustainable Business Hub tror på att stötta ett antal mindre insatser och sammanhang som gör gott för samhället. Bland annat följande.

 

För ett rent offentligt rum stöttar vi Tikspac. Se certifikat.