top of page

Öresund Match

Öresund Match syftar till att öka kontakter och samarbeten mellan SME:r och forskningsinstitutioner i Öresundsregionen.

Projektets mål är att skapa gemensamma ingångar till forskningsinstitutionerna som gör det lättare för SME:r att tillgodogöra sig expertis och att snabbare komma i kontakt med rätt expertis. Samarbeten mellan företag och forskare kan också ge forskarna värdefull input angående aktuella problemområden i näringslivet. De innovationer och lösningar som skapas kommer då troligen också att resultera i värdeskapande åtgärder.

För att underlätta detta ska projektet skapa en struktur (Öresund Match) för ”ingången” där företagsnära organisationer som Sustainable Business Hub och IUC Syd utnyttjar sina kontaktvägar för att företagen enkelt ska kunna föra fram sina behov, frågan tas vidare till kontaktpersoner på forskningsinstitutionerna, analyseras och så sätts företaget i kontakt med rätt expertis. Om företag och expert är överens om att grunden finns så kan förfrågan mynna ut i ett projekt men kunskapsöverföring finns alltid.

Fullt utvecklat ska Öresund Match vara en gemensam tillgång i Öresundsregionen.

.

Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 

Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg

Kontaktperson:
Astrid Hackl
Affärsutvecklare
e-post: astrid.hackl@sbhub.se
tfn: 070-200 97 95

Svenska partners:

Sustainable Business Hub

IUC Syd

Lunds universitet

RISE

 

Danska Partners:

REG LAB (projektledare)

Copenhagen Business School

Cphbusiness

DTU

Erhvervshus Hovedstaden

bottom of page