Styrelsen

Sustainable Business Hub är ett triple helix-kluster. Klustret, eller den ideella föreningen, består av medlemmar i form av företag, kommuner, akademi m fl. Verksamheten drivs i ett bolag, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, som ägs av medlemmarna.

Aktiebolagets styrelse och ideella föreningens styrelse består av nio ledamöter. Ledamöterna är desamma i båda styrelserna.

 • Cecilia Pering

  Cecilia Pering

  Arkitekt SAR/MSA, Senior Advisor, FOJAB arkitekter (ordförande aktiebolaget)

  Läs mer
 • Charlotte Ahlgren Moritz

  Charlotte Ahlgren Moritz

  Vice rektor, Malmö Universitet

  Läs mer
 • Gudmundur Kristjansson

  Gudmundur Kristjansson

  Tf stabschef, ledningsstaben, Region Skånes avdelning för regional utveckling

  Läs mer
 • Göran Mathiasson

  Göran Mathiasson

  Senior advisor, Alfa Laval (ordförande ideella föreningen)

  Läs mer
 • Håkan Samuelsson

  Håkan Samuelsson

  Miljöstrateg, Region Skåne

  Läs mer
 • Lisa Thelin

  Avdelningschef Samverkan, Lunds Universitet

 • Malin Friis

  Malin Friis

  Strategisk Key Account Manager, Kraftringen

 • Moa Dahlman Truesdale

  Moa Dahlman Truesdale

  Chief Financial Officer, Energy Opticon

  Läs mer