Håkan Rosqvist

Håkan Rosqvist

Håkan Rosqvist
VD
Tfn: 0734-38 74 55
E-post: hakan.rosqvist@sbhub.se

Håkan är VD på Sustainable Business Hub och processledare för Urban Magma.

Håkan är Teknologie doktor med mångårig erfarenhet av tillämpad FoU och innovation inom trippel helix-området. Han har varit regionchef på ett nationellt forskningsinstitut och FoU-chef ett på kommunägt avfallsbolag. Håkan är verksam inom miljöområdet med sin kärnkompetens inom avfallshantering och förorenade områden. Han har stor erfarenhet av att initiera och driva nationella och internationella forsknings- och innovationsprojekt.