top of page
Logo_Interreg_OKS_SE.png

Cirkulär plasthantering på sjukhus

Sjukvården i såväl Sverige som Danmark är stora materialkonsumenter och använder mycket engångsmaterial. Samtidigt har regionerna ambitiösa miljöprogram och pekar ut cirkulär ekonomi och en effektiv resurshantering som nyckelfrågor i det kommande miljöarbetet. Hur kan inköp, användning och sortering av plastprodukter på sjukhus anpassas för att nå miljömålen?

Projektet Cirkulär plasthantering på sjukhus är ett så kallat brobyggarprojekt. EU skapar genom dessa brobyggarprojekt möjlighet att få finansiering till förstudier. Dessa kan identifiera viktiga frågeställningar som är gemensamma för flera länder i unionen och kan ligga till grund för projektansökningar till EU:s fonder under budgetperiod 2021–2027.

 

I detta brobyggarprojekt undersöker vi möjligheter att utveckla modeller för att reducera, återanvända och öka kvaliteten på det plastmaterial som lämnas för återvinning från sjukvårdssektorn. För att undersöka vilka frågeställningar som har mervärde i ett gränsregionalt perspektiv etableras en referensgrupp, till vilken de fyra regionerna i Greater Copenhagen bjuds in att delta: Region Halland, Region Huvudstaden, Region Själland och Region Skåne.

 

Under förstudien kommer även kontakter med andra aktörer att etableras, som kan vara viktiga samarbetspartners för att lösa de utmaningar som sjukvården identifierar för att öka återvinningen och återanvändningen av plast. Det kan handla om forskningsaktörer, produktleverantörer, återvinningsaktörer och möjligtvis även andra offentliga aktörer.

Förstudien är delvis finansierad av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontaktperson:
Jenny Bengtsson
Projektledare
e-post: jenny.bengtsson@sbhub.se
tfn: 076-610 05 30

Partners:

Sustainable Business Hub

Gate21

bottom of page