top of page

Öresundskraft satsar på CCS

Öresundskraft, i Helsingborg, är en av Sustainable Business Hub äldre medlemmar. Som energibolag distribuerar och levererar de fjärrvärme, fjärrkyla, gas och el. Mindre känt är deras nya satsning på avskiljning och lagring av koldioxid, dvs Carbon Capture and Storage (CCS) som det oftast benämns som även i svensk text. Öresundskraft är mitt i upphandlingsfasen av en anläggning som ska fånga in koldioxiden från det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket. Satsningen är en del av Öresundskrafts övergripande mål att minska sin klimatpåverkan och bidra till att uppnå Helsingborgs stads mål att vara klimatneutrala redan 2030.


Att fånga in koldioxiden är lätt

- Att fånga in koldioxiden är den lätta biten, förklarar Maria Möller, projektledare på Öresundskraft, när vi pratar med henne. Det finns en vedertagen teknik som används av olje- och gasindustrin. Att fånga in koldioxiden från rökgaser är bara en annan applikation för tekniken.


Miljötillstånd, bygglov och kostnad för lagring är mer utmanande

Miljötillstånd och bygglov är mer utmanande eftersom infångning av koldioxid är ett helt nytt område. Sedan måste man förstås ha en plats för lagring. I Sverige finns än så länge ingenstans att lagra koldioxid. I Norge däremot finns lagringsplatser långt under havsbottnen, så kallad off-shore. I Danmark finns lagringsmöjligheter, förutom off-shore, även långt ner i berggrunden, så kallad on-shore. Just nu för Öresundskraft dialog med flera leverantörer av slutlagring. En utmaning är att få ner kostnaden för lagring till ett så lågt pris som möjligt.


- Hela kedjan från tillstånd och infångning till distribution och lagring måste vara klar innan vi kan ta ett investeringsbeslut, förklarar Maria Möller.


Satsar på laddinfrastruktur för lastbilar

Lastbilarna som ska frakta koldioxiden kommer inledningsvis troligen att köras på biogas men när Öresundskraft är klara med satsningen tror de att de kan använda ellastbilar istället.


Parallellt med CCS-satsningen vill Öresundskraft installera laddinfrastruktur för lastbilar, en pusselbit som passar väl in i det övergripande målet att minska klimatpåverkan och satsningen på CCS. Man deltar även i ett samarbete kring laddinfrastruktur med kommuner längs E4:an. Och som ytterligare en bit i det övergripande pusslet har man beslutat att installera ett storskaligt batterilager om 20 MW. Det är tänkt att kunna supportera elnätet vid tillfällig kapacitetsbrist.


Arbetar på flera plan för att minska miljöpåverkan

Öresundskraft jobbar på flera plan för att minska klimatpåverkan. De eldar ett av sina kraftvärmeverk med träpellets och ett annat med tryckimpregnerat trä och träflis.


För privatpersoner jobbar de med konceptet ”det energismarta hemmet” som kommer att introduceras 2024. Det innebär att den som är kund får ett lägre elpris om hen flyttar energianvändningen i tid för att minska effekttoppar.


Arrangerar konferens om CCS

14 november arrangerar Öresundskraft, tillsammans med Greater Copenhagen och Helsingborgs stad, en heldagskonferens på temat Unleashing the power of Carbon Capture and Storage/Utilization. Du kan redan nu anmäla dig till konferensen HÄR>>

Comments


bottom of page