top of page

Öresundssamarbete fortsätter den gröna omställningen av städer och energismarta byggnader

Uppdaterat: 2 mars 2021

PRESSMEDDELANDE


Tillsammans med energibolag fortsätter kommuner, fastighetsägare och universitet att utveckla energilösningar för bättre utnyttjande av lokalt producerad förnybar energi till förmån för medborgare, städer och företag på båda sidor om Öresund.


De 11 partnerna i Smart Cities Accelerator+ (SCA+) får stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Till hösten 2022 kommer partner att utveckla mer kapabla modeller och metoder för att minska spetslastproduktion av el och värme genom att göra energianvändningen i byggnader så effektiv som möjligt.


Flera olika partners behöver skapa nya synergier och lösningar SCA+ bygger på erfarenheterna från det tidigare SCA-samarbetet, och flera av partnerna är därför de samma i detta projekt, samtidigt som flera nya har dykt upp. Tillsammans bildar partnerskapet ett brett och dedikerat tvärvetenskapligt nätverk över Öresund och omfattar visionära stadsplanerare, kommunala klimatplanerare, ledande forskare inom databaserade energisystem, operatörer från offentliga bostadsföretag, distributörer av energi för byggnader, transport och medborgare.


– För att kunna uppfylla de ambitiösa svenska och danska klimatmålen och för att ställa om samhället att använda förnybar energi måste vi samarbeta över sektorer och branscher, kommuner och nationsgränser. Vi kan lära oss mycket av att arbeta tillsammans och vi kan skala upp och kommersialisera lösningar vi arbetar fram tillsammans. Och det behöver vi, förklarar Nette Kirkegaard, projektledare för SCA+.


Energidata och energigemenskaper Målet med projektet är att skapa flexibla, smarta energisystem som minskar spetslastproduktion, främjar förnybara energikällor och effektiv energianvändning i byggnader. Detta kräver interaktion och kunskap om energiproduktion, energidistribution, energilagring och energieffektivitet.


Kommuner och bostadsbolaget KAB kommer tillsammans med forskarna från DTU och Lunds universitet bland annat att använda anonymiserade energi- och inneklimatdata för att identifiera vilka byggnader som ska renoveras. Datan ger en bra bild av renoveringsbehovet.


På samma sätt bidrar databaserade modeller, där energibehov planeras baserat på prognoser, t.ex. olika lokala väderprognoser, till att säkerställa optimal uppvärmning i fjärrvärmen.


Medborgardrivna energigemenskaper har en nyckelroll Många kommuner upplever att omställningen från naturgas- och oljepannor kräver alternativa lösningar i befintliga eller nya bostadsområden som ligger för långt bort från fjärrvärmenätet. SCA+ kommer att undersöka hur så kallade energigemenskaper kan utvecklas och vara en lösning för dessa områden, där till exempel medborgarna sätter upp solpaneler, installerar värmepumpar och delar energi med varandra eller säljer ström till det omgivande elnätet.

Kort om SCA+ Arbetet med SCA+ fokuserar på fyra huvudämnen:

 • Verktyg för kommunal energiplanering för utveckling av befintliga och nya stadsdelar

 • Metoder för att leverera och använda förnybar energi mer flexibelt och effektivt på byggnads- och områdesnivå

 • Databaserade verktyg för att säkerställa holistisk, energieffektiv och inomhusklimatoptimerad byggnadsrenovering

 • Metoder för att aktivt engagera medborgare i den gröna energiomställningen

Partners:

 • E.ON Energilösningar (SE)

 • E.ON Energidistribution (SE)

 • DTU - DTU Compute och DTU Byg (DK)

 • Lunds universitet (SE)

 • Sustainable Business Hub (SE)

 • Høj-Taastrup kommun (DK)

 • Lyngby-Taarbæk kommun (DK)

 • Hørsholms kommun (DK)

 • Köpenhamns kommun (DK)

 • Malmö stad (SE)

 • KAB - Köpenhamn Allmänna Bostäder (DK)

Projektperiod: 1 december 2020 - 30 september 2022.


Totalbudget: ca 2,4 miljoner euro, varav 1,1 miljoner euro från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.


Kontaktpersoner: Nette Kirkegaard, projektledare för SCA+ Høj-Taastrup Kommun e-post: netteje@htk.dk tfn: +45 2980 1808


Per-Johan Wik, projektledare Sustainable Business Hub e-post: per-johan.wik@sbhub.se tfn: 076-109 46 92Comments


bottom of page