top of page

3 x Projekt // Flexibelt energisystem, fjärrvärmeföreläsningar och grönt bindemedel från raps

Vi börjar det nya året med tre nya projekt, SCA+, Green Bond 2 och LowTEMP 2.0. Precis som det låter bygger projekten på avslutade projekt på olika sätt.


I projektet LowTEMP 2.0 kommer vi att anpassa och översätta de 26 seminariemoduler som togs fram i LowTEMP. De fokuserar dels på installation av fjärrvärme för lågtemperatur och dels på hur man för in värme från geoenergi, solvärme och restvärme från industriprocesser i fjärrvärmesystemet. Vi kommer därefter att hålla några utbildningstillfällen för svenska aktörer.

Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.


I projektet Green Bond 2 fortsätter arbetet med att ta fram formaldehydfria bindemedel för spånplattor och träkomposit. Bindemedlet kommer att bygga på protein från rapsfrökakor, restprodukten vid tillverkning av rapsolja. I projektet kommer vi att testa bindemedel såväl i laboratorium som på pilotnivå. I dag används frökakan bland annat till djurfoder och som substrat vid biogasproduktion.

Projektet finansieras delvis av Vinnova.


SCA+ är en utveckling av projektet Smart Cities Accelerator. Det är ett av tre projekt som vi är involverade i som syftar till att skapa flexibla och smarta energisystem. I projektet tittar vi på hela värdekedjan för energi, från produktion, distribution och lagring till byggnadens potential för energilagring och effektiv flexibel energianvändning. Målet är att skapa flexibla och smarta energisystem som främjar förnybara energikällor och effektiv energianvändning i byggnader.

Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Comments


bottom of page