top of page

5 goda skäl till använda biokol


I projektet Rest till Bäst använder vi organiskt material från parker och trädgårdar, alger och tång och utvecklar ett biokol. Grundidén är att ta tillvara på restprodukter och skapa en nyttoprodukt. I projektet Blue Green City Lab testar vi hur träd som planteras i substrat uppblandat med biokol mår och jämför det med samma substrat utan biokol och med torv.

Det finns flera fördelar med biokol. Fem av dem kan du läsa i bifogad folder.


Rest till Bäst och Blue Green City Lab finansieras delvis av Vinnova.

BIOKOL folder WEB
.pdf
Ladda ner PDF • 492KB

Hozzászólások


bottom of page