top of page

Adressera klimat- och miljöutmaningarna på ett trovärdigt sätt när du söker EU-finansiering

WORKSHOP//SKRIVARSTUGA


Inom EIC Accelerator och andra program kan du som driver ett litet eller medelstort företag få innovationsstöd från EU. Nu lanseras en speciell utlysning som kallas Technologies for ‘Fit for 55’. Det innefattar förslag för att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. För att få finansiering ska projektet innebära banbrytande innovationer inom alla teknikområden som har stor potential att uppfylla mål inom ett flertal områden. Med särskilt fokus på "Fit for 55" arrangerar EUSME Support Office tillsammans med Sustainable Business Hub en skrivarstuga för att ge dig goda förutsättningar att lyckas med din ansökan till programmet. Vi går igenom EUs olika finansieringserbjudanden med temat Green Deal och vad man ska tänka på för att adressera klimat- och miljöutmaningarna på ett trovärdigt sätt. Vi går specifikt igenom upplägget av EIC Accelerator short application med dess olika delar och förmedlar hur expertbedömarna tänker.

Workshopen leds av Håkan Sehlin på Invest in Skåne och Andreas Englund på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Förbered dig gärna genom att läsa mer om EIC Accelerator HÄR>> Workshoppen hålls både fysiskt och digitalt. Antalet fysiska platser är begränsade.

Tid: 29 november kl. 13.00-15.30 Plats: Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Anmäl dig senast den 24 november till Håkan Sehlin, Invest in Skåne: hakan.sehlin@skane.se

Opmerkingen


bottom of page