top of page

Anna Tibbelin ny på Sustainable Business Hub


Tfn: 072-356 80 00


Anna Tibbelin är sedan 1 maj anställd på Sustainable Business Hub som projektledare. Hon kommer att arbeta med projektet Greater Copenhagen CIA samt med klusterutveckling och klustercertifiering. Anna har lång erfarenhet av EU-projektledning, processutveckling, verksamhetsledning, kommunikation och energifrågor.


Tidigare har Anna varit projektledare på Kommunförbundet Skåne, koordinator på European Spallation Source (ESS) samt har arbetat med kommunikation och CSR på ett energibolag. Genom projekt inom fossilbränslefrihet, vindkraft och vätgas har Anna ett brett nätverk, särskilt inom kommunal sektor.


Anna har en Politices kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet samt har studerat klimat- och energifrågor ur ett samhällsperspektiv, bland annat på University of Oregon i USA.

Comments


bottom of page