top of page

Appen som gör det lättare att förstå vem som reser var och varför


Det traditionella sättet att undersöka invånares resvanor är genom en enkät, papper och penna. Det är en trubbig metod som ger data för begränsade tidsperioder och risken är stor att den som fyller i enkäten glömmer bort korta resor. Emeli Adell och kollegor till henne på Trivector tänkte att det måste finnas en bättre metod att samla in data om resvanor och designade mobilappen TravelVu. Med TravelVu går det att samla data över en längre tid och också få kunskap om vilket färdmedel som används för vilket ärende.


För att en kommun eller region ska kunna förbättra transportsystemet för oss invånare behöver de förstår hur det fungerar. Med TravelVu kan de skaffa sig en avancerad bild av varför man reser, var man reser, vem som reser, om den som reser har körkort eller har tillgång till bil eller cykel. De kan då till exempel se om det finns särskilda ställen som folk undviker på kvällarna. Det ger bra data för att upptäcka och åtgärda platser som kan kännas otrygga att röra sig på.


- Det här sättet att undersöka resvanor ger helt andra förutsättningar för att skapa ett hållbart transportsystem, förklarar Emeli Adell, och ger ett exempel från Umeå.


Data som visar var man behöver snöröja och var proppar finns

I Umeå gjorde Trivector en resvaneundersökning under hösten. Under perioden började det snöa och då visade datan vilka som slutade cykla och vad de gjorde istället. Datan visade också var man cyklade i vinterväder. Den informationen jämfördes med information om var kommunen snöröjde. Det blev tydligt vilka cykelvägar som var särskilt viktiga att hålla rena från snö och kommunen kunde göra det lättare för cyklisterna att fortsätta cykla även i vinterväder.


- Man kan göra jättespännande analyser. I Göteborg tittade vi på var man cyklar långsamt och fort för att identifiera var det finns proppar för cyklisterna. Traditionellt har vi ofta haft bra data för bilar men inte för gång och cyklar, säger Emeli Adell. Med TravelVu får vi bra data för alla färdmedel.


Enkel att använda - genomslag internationellt

Tröskeln för att använda appen är låg. Mobilens GPS registrerar när du har rest, vilken resväg du tagit och föreslår vilket färdmedel du använt. Sedan justerar du dagens resor och fyller i varför du rest. Efterhand lär sig appen dina resmönster och identifierar morgonens resa som buss till jobbet och söndagskvällens resa som bil till gymmet.


TravelVu lanserades 2016 och blir allt mer populär. Förutom i Sverige har Trivector använt den för resvaneundersökningar i Tyskland, Norge, Frankrike, Italien, Danmark, Storbritannien och Vietnam.


Comments


bottom of page