top of page

ARCADIA kickstartar naturbaserad klimatanpassning i Skåne


Västra hamnen, Malmö.

Projektet ARCADIA svarar på det växande behovet av klimatanpassning i Skåne och Europa. Klimatrisker knutna till översvämningar, värmeböljor eller stigande havsnivåer flödar gärna över region- och systemgränser, enligt Europeiska Miljöbyrån. En central åtgärd är naturbaserade lösningar som skapar blågröna nätverk i landskapet.


Ett regionalt partnerskap för Skåne har nu samlats för att under 2024-2027 sporra naturbaserad klimatanpassning i staden och på landsbygden. Projektet i Skåne inkluderar innovation labs för att utveckla naturbaserade lösningar, kunskapsspridning med privata och offentliga aktörer, samt ett strategiskt arbete för att införliva naturbaserad klimatanpassning i regionens utveckling. Sustainable Business Hub är regional koordinator i projektet, och arbetar med Malmö stad, Helsingborg stad, Lunds kommun, Region Skåne och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).


”Naturbaserade lösningar ger inte bara skydd mot klimatförändringar, utan stärker även våra ekosystemtjänster och skapar möjligheter för en hållbar tillväxt som främjar både miljö, ekonomi och mänskligt välbefinnande.”Maria Tuszynski, näringslivsutvecklare på Regional Utveckling i Region Skåne.


Projektet ARCADIA har som syfte att bygga upp nätverk för resiliens mellan städer och regioner i Europa, där Skåne är en av flera modell-regioner som har uppgiften att sprida lösningar och erfarenheter till replicerande regioner. Projektet finansieras av Europeiska Kommissionen via Horizon Europe med en total budget på 18.5 miljoner euros. I projektet deltar 43 partners från Sverige, Danmark, Italien, Kroatien, Österrike, Bulgarien, Rumänien och Slovenien.Vid frågor om projektet, vänligen kontakta:


Håkan Rosqvist

Projektledare, Sustainable Business Hub

hakan.rosqvist@sbhub.se


Alice Petersson

Projektledare, Sustainable Business Hub
Finansiering av ARCADIA

Projektet ARCADIA är finansierat under: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01 (Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission). Topic: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06. Type of Action: HORIZON-IA, proposal number: 101112737.

Comments


bottom of page