top of page

Artikel i Kommun & Näringsliv

Senaste numret av Kommun & Näringsliv har just kommit ut. Tidigare VD, Håkan Rosqvist, och nuvarande VD, Anita Sindberg, intervjuas om vad Sustainable Business Hub gör och inom vilka områden vi arbetar.Håkan berättar om de fem aktiviteter vi arbetar med: Kunskap och omvärldsbevakning, Internationalisering, Matchning, Projekt och Synliggörande. Vi strävar efter att kombinera flera av aktiviteterna för större nytta till våra medlemmar.


Anita Sindberg som just tillträtt som VD när intervjun gjordes sade så här:


- Jag brinner verkligen för hållbarhet och med Sustainable Business Hub som plattform finns det stora möjligheter att samverka mellan olika aktörer för att skapa gröna innovationer och affärer för att gynna tillväxt och ett grönare samhälle. Vi vill kunna bidra till mer hållbar affärsnytta och ökad konkurrenskraft för våra medlemmar.


Läs tidningen här>>. Artikeln om Sustainable Business Hub hittar du på sida 6.

Comments


bottom of page