top of page

Danskans alla vokalljud ställer till det

Uppdaterat: 10 juni 2020


Danskan är som humlan, vetenskapligt omöjlig egentligen. Med 34 varianter av vokalljud och 49 diftonger är det en utmaning för vem som helst att skilja ut orden från varandra i talad danska. Det gör att dansken lägger större vikt vid förväntningar och kontext än de som pratar språk där konsonanter används i högre utsträckning.


Ingen text kan återge Kristian Tyléns och Lone Koldtofts fantastiskt inspirerande presentationer. Se webbinariet på YouTube https://youtu.be/ycZnFM-3Wl4


Kristian Tylén, vid Århus Universitet, deltar i ett projekt, The Puzzle of Danish, som gjort flera experiment med danska och norska deltagare. På ett både roligt och slående sätt redovisade han resultat som ökade förståelsen om danska språket för åhörarna på det webbinarium som Sustainable Business Hub och Altitude Meetings arrangerade i veckan.


Danska barn utvecklar språket senare Kristian kunde bland annat berätta att det finns ett samband mellan hur många konsonanter ett språk har och barns tidiga språkutveckling. Sålunda utvecklar danska barn sitt språk senare än barn i många andra länder. Förutom de många vokalerna och diftongerna måste de tampas med den danska vanan att reducera ändelser av ord.


Svenskar lyssnar till orden, danskar lyssnar efter kontexten Kristian förklarade att det finns två sätt att processa språk, bottom-up och top-down. Bottom-up innebär att språkförståelsen bygger på det vi hör medan top-down innebär att språkförståelsen bygger på förväntningar och kontext. Inte oväntat använder sig danskar mer av top-down-strategin. Den otydliga ljudstrukturen gör att de kompenserar sin förståelse av vad som sägs med hjälp av annan information. Kanske är det det som gör att danskar tar längre tid på sig att svara på frågor, resultat från Kristians forskning.


Utöka ditt ordförråd och lyssna till ordstammen Lone Koldtoft, universitetsadjunkt i danska vid Lunds universitet, slog fast att det är två saker som orsakar svårigheter för svenskar med att förstå danska: uttal och ordförråd. Hennes tips är att skaffa sig ett ordförråd om minst 100 ord, gärna 400-500 ord. Då kan man med hjälp av kontexten förstå mycket mer. Hon tipsade också om att man ska lyssna efter ordstammen eftersom danskar ofta reducerar ändelser. Har du ordstammen klar för dig gör det inget att inte hela ordet är där.


Slutligen fick alla åhörare prova att uttala ett antal danska ord med bokstaven D. Ett danskt D kan både låta hårt som i dejlig, mjukt som i Odense eller inte alls, som i plads.


Webbinariet arrangerades inom ramen för projekten FUTURE och Greater Bio. Det finansierades delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.bottom of page