top of page

Den nordiska gröna banken finansierar gröna lösningar

För ett par veckor sedan fick vi på Sustainable Business Hub en genomgång av vilka finansieringsmöjligheter Nefco erbjuder företag. Vi bad dem skriva ihop information. Här kommer den:


Nefco – den nordiska gröna banken är en nordisk finansinstitution som har finansierat gröna företag och miljöprojekt sedan 1990. Vi erbjuder tillväxtfinansiering för små och medelstora företag i den kritiska fasen där de är för mogna för start-up investerare men inte tillräckligt mogna för kommersiella banker. Här är Nefco redo att ta finansiell risk för att möjliggöra företag att skala upp sina gröna lösningar på internationella marknader.

Våra produkter inkluderar lån på marknadsmässiga villkor, investeringskapital samt bidragsfinansiering till förstudier för internationalisering.


Investeringar på globala marknader

Nefcos finansiering ges på marknadsmässiga villkor i form av lån och investeringskapital till nordiska små och medelstora företag som vill skala upp sina gröna lösningar på internationella marknader.


Lån som möjliggör en grön återhämtning

Nefcos standardiserade låneprogram riktar sig till företag som har utmaningar att förverkliga sina planer för internationell tillväxt. Lånen ges utan krav på säkerheter, och kan användas för att finansiera både investeringar och rörelsekapital i samband med företagets internationalisering. Denna typ av lån beviljas genom en snabb ansökningsprocess.


Accelerera den internationella tillväxten med bidrag från Nopef

Nordiska projektexportfonden (Nopef) stödjer expansion av nordiska gröna lösningar på globala marknader. Bidragsfinansieringen från Nopef kan täcka kostnader för förstudier och förberedande arbete inför internationalisering. Nordiska små och medelstora företag kan ansöka om finansiering från Nopef till internationaliseringsprojekt förmarknader utanför EU/EFTA.


Nefco möjliggör internationell expansion och tillväxt för svenska företag för att påskynda den gröna omställningen globalt. Våra kundföretag i Sverige inkluderar bl.a. Elonroad, Coloreel, Pharem Biotech, Baseload Capital och många andra nordiska små och medelstora tillväxtföretag inom greentech-sektorn. Vi kan finansiera företag vars riskprofil inte passar andra finansiärer, därmed så kompletterar vi kommersiella banker och andra privata investerare samt bidrar till att mobilisera kapital för att lösa finansieringsbehoven för expanderande företag.


Om ditt företag erbjuder en grön och hållbar lösning och planerar att skala upp och växa på globala marknader, kolla in vår hemsida och läs mer om de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga från Nefco.


Läs mer om Nefco: www.nefco.int/sverige

Comments


bottom of page