top of page

DigIT Hub AI helps companies improve their business with AI

Sustainable Business Hub är en av tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge som har gått samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Fokus ligger främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet.

Initiativet, som kallas DigIT Hub AI, är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin.


Initiativet leds av Mobile Heights. Övriga projektpartners är:

Blekinge Tekniska Högskola

Blue Science Park

IUC Syd

Jämställd Utveckling Skåne

Livsmedelsakademin

Lunds universitet

Malmö universitet

Media Evolution

Netport Science Park

Packbridge

Sustainable Business Hub

Techtank


DigIT Hub AI medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Region Blekinge, Region Skåne och Mobile Heights.Comments


bottom of page