top of page

Ditt företag kan få upp till 250 000 kr för affärsutveckling

Region Skåne erbjuder affärsutvecklingscheckar inom fyra olika områden för att företag i Skåne ska kunna öka sin konkurrenskraft och i förlängningen kunna anställa fler. Ansökningar tas emot löpande för alla checkar utom digitaliseringschecken.


HÅLLBARHET- För er som funderar över hur företaget kan bidra till den gröna omställningen.


INTERNATIONALISERING - För er som är redo att satsa utanför Sverige.


KOMPETENSUTVECKLING - För er som behöver kartlägga era behov och fylla kompetensglappet.


DIGITALISERING - För er som har en digitaliseringsidé som kan skapa nya värden för ert företag? Ansökan är öppen 1-14 mars.

Comments


bottom of page