top of page

Elförbrukning i hyreshus analyseras för design av smarta lösningar

I ett av MKB:s hyreshus i Rosengård i Malmö skaffar E.ON sig värdefull kunskap om hur el används i en större hyresfastighet. Mätningar i realtid hjälper dem att förstå hur de ska designa smarta lösningar för att minska effekttoppar. Det ger fastighetsägaren lägre elräkning och på sikt kan nätkapaciteten öka och fler kunder anslutas till elnätet.


Åttavåningshuset i Rosengård har fem separata hissar, ungefär hundra lägenheter med tvättstugor och värmesystem. I huset har E.ON installerat ett skräddarsytt mät- och analyssystem för att kunna samla in data i realtid om hur el används i byggnaden. När och hur mycket el en enskild hiss förbrukar kommer att mätas och analyseras liksom hur alla komponenter samspelar och påverkar hela byggnadens elförbrukning. Målet är att skaffa sig insikt i hur olika typer av smarta lösningar kan minska effekttopparna.


Med hjälp av analysen kommer E.ON Energidistribution att kunna förutse hur effekten fluktuerar i fastigheten. Det ger dem ökad träffsäkerhet i hur de ska designa sin ”Local Balancing”-lösning för att minska effekttopparna. För MKB innebär det att de kan sänka toppeffekten och därmed få en lägre elräkning. Analysen kommer också att ge en tydlig bild av hur solceller och/eller batterilagringslösningar ska designas.


I förlängningen kan E.ON bättre förstå hur stor den potentiella flexibiliteten ser ut i ett stadsområde. Det öppnar dörren för större nätkapacitet och att fler kunder kan ansluta sig till nätet.


Arbetet görs inom projektet Smart Cities Accelerator+ som fokuserar på flexibilitet och insatser som dels ska minska energiförbrukningen och dels ska öka andelen grön energi.

I projektet ingår både svenska och danska partners. Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.


Mer information finns på webbsidan för SCA+, https://smartcitiesaccelerator.eu.

Comments


bottom of page