top of page

ABK utvärderar byggnader med Klimatstegen

I projektet Grön omställning för flerbostadshus jobbar fastighetsägare bland annat med verktyg för att strategiskt kunna identifiera byggnader som har potential för energiförbättringar. Aktiebolaget Kristianstadbyggen (ABK) använder verktyget Klimatstegen och har påbörjat kartläggningen av de 20 byggnader de tänkt gå igenom.


Klimatstegen är ett verktyg framtaget av Catarina Warfvinge vid Lunds tekniska högskola, i samarbete med fastighetsförvaltare. Verktyget hjälper fastighetsförvaltare att stegvis minska sin klimatpåverkan från både drift och förvaltning av byggnader. Metoden utgår från 20 klimatnyckeltal och innehåller en lättanvänd vägledning för åtgärder.


Johan Fransson

Neutralt och fritt verktyg som är enkelt att komma i gång med

Med Klimatstegen såg ABK en möjlighet att på ett systematiskt sätt kunna gå igenom en fastighet i taget och få hjälp med åtgärdsförslag. Fördelen med Klimatstegen är också att verktyget både är neutralt och fritt att använda utan kostnad.


- Det har varit väldigt enkelt att komma igång. Vi får en bild över dagsläget och kan utifrån den bestämma vilka åtgärder vi vill göra, säger Johan Fransson, teknik- och miljösamordnare på ABK.


Val att göra - enskilda byggnader eller ett fokusområde

Peter Backman, teknisk chef, säger att de funderar över hur de vill gå vidare, om de ska välja ut enskilda byggnader att jobba med eller ett område att förbättra i alla byggnader.


- En annan större fastighetsförvaltare valde att koncentrera sig på sophantering till exempel. De valde att byta ut systemet i alla byggnader och fick väldigt bra utväxling av det. Vi behöver se hur vi använder våra resurser vettigast, förklarar Peter.


I början av arbetet

ABK har bestämt att tillämpa Klimatstegen på ungefär 20 av sina byggnader. De är i början av arbetet och har än så länge hunnit utvärdera två byggnader. Fler är på gång.


- Det handlar mycket om att gå ut och prata med dem som arbetar i byggnaderna för att få fram information. Du ska svara ja eller nej på frågor. Där du får nej behöver du göra fördjupningar, berättar Johan, som menar att det visar på enkelheten i verktyget.


Sänkt energi- och vattenförbrukningen

ABK har jobbat med miljö- och klimatförbättrande åtgärder under en längre tid. De anslöt 2007 till Sveriges Allmännyttas initiativ att sänka energiförbrukningen med 20 procent till 2020 med 2007 som basår. Uppvärmningen av fastigheterna sker fossilfritt och de har infört individuell mätning av vatten i hälften av lägenheterna.


- Sedan vi införde individuell mätning har förbrukningen minskat med 20 procent. Folk blir medvetna om vad det kostar och använder mindre vatten, konstaterar Peter.


ABK är ett kommunalt fastighetsbolag i Kristianstad kommun som förvaltar 9300 lägenheter i kommunen.

ความคิดเห็น


bottom of page