top of page

EVIA jobbar med hållbara och hälsosamma byggmetoder

Om du tidigare hört talas om KJ Nordic eller Koljern som företag, glöm det. Koljern®-tekniken är nu en produktfamilj under startup-företaget EVIA, som fått eget namn. Så lägg EVIA på minnet, företaget som utvecklar och tillhandahåller hållbara system och byggmaterial.


När Göteborgs stad bestämde sig för att bygga Sveriges första fossilfria förskola, Hoppet, valde de EVIAs grund byggd med Koljern®-teknik. Grunden är betongfri, gjord av Foamglas som är ett betydligt mindre klimatbelastande material. Att bygga klimatvänligt och hälsosamt är en röd tråd i EVIAs verksamhet. De sneglar på gamla tiders sätt att bygga och anpassar det till dagens kunskap och förutsättningar. Det innebär att de använder gamla material men med nya metoder. De tittar på vad som görs över världen och ser vad som kan anpassas till svenskt klimat.


- Syftet är att få så lågt klimatavtryck som möjligt, helst negativt. Vi vill också skapa giftfria miljöer med bra inomhusklimat. Särskilt viktigt är det för förskolor och skolor, förklarar Henning Eliasson, VD för EVIA.


Det innebär att EVIA jobbar med biobaserade material istället för syntetiska material. Ett av dessa är hampa. En stor fördel med hampa är att den växer upp på 3 månader, vilket gör att klimatnyttan är stor då den binder CO2 snabbare än trä och kan bidra till biologisk mångfald.


Trots tvärstopp i byggbranschen ser Henning Eliasson med tillförsikt på framtiden och planerar både för ökad efterfrågan på Koljern®-tekniken för husgrunder, källarväggar och terrassbjälklag och för prefabricerade väggelement av hampakalk. De tittar även på lösningar för byggnadens övriga delar, både material och system. Målet är att kunna erbjuda hälsosamma och miljövänliga produkter för hela byggnaden.


Det gör att EVIA inte fastnat vid en enda teknik. De letar hela tiden efter hållbara och hälsosamma byggmetoder. Det de inte kan erbjuda själva är de öppna för att erbjuda via partners.


- Vi är öppna för samarbeten kring tekniker som löser klimatproblemen. Vi jobbar inte för att maximera vinsten, vi har vänt på det. Vi säger att människan och klimatet kommer först, sedan kommer ekonomin, avslutar Henning Eliasson.


Mer information om EVIA här: https://www.evia.se


Tillsammans med House of Hemp, Göteborgs stad, Lunds universitet och Wingårdhs driver EVIA projektet Hempfab med syfte att verifiera hampakalksväggar. Här hittar du mer information om det: https://www.hempfab.se

bottom of page