top of page

Företaget inom två framtidsbranscher - energi och digitalisering

Efter ett antal år av externt ägande är NODA Intelligent Systems eget företag igen sedan hösten 2019. Christian Johansson, VD för företaget, valde att återigen bli medlem i Sustainable Business Hub som ett sätt att bygga nätverk.


NODA är ett företag i tiden. De jobbar både med energi och digitalisering, två givna framtidsbranscher. Christian Johansson själv beskriver det som att de skapar innehåll i energibranschens digitalisering, de skapar information av data.


- Vi optimerar de termiska processerna i energisystemen. Det kan låta lite nischaktigt men nästan hälften av all energi i Europa används för värme eller kyla, säger Christian.

NODAs främsta kundgrupp är energibolag men även företag inom automationsbranschen och fastighetsägare. Alla har under en längre tid samlat in data men inte alltid vetat vad de ska använda den till.


- Av data kan man skapa information och kunskap. Tidigare har man skickat ut data till kunder men de kan inte förhålla sig till det. Kunder behöver information.


Innovationspartnerskap med Växjö kommun för bra inomhusklimat

En av NODAs kunder är Växjö kommun. Växjö har ingått ett innovationspartnerskap med ett konsortium där NODA ingår. NODA ska ta fram en innovationsplattform för hur man förbättrar inomhusklimatet samtidigt som man får ner energianvändningen.


- Den största utmaningen är inte att rent tekniskt få till ett bra inomhusklimat. Det svåra är att få med sig människor på tåget, i Växjö kan det till exempel handla om eleverna som är i skollokalerna. Och ju smartare digitala system du bygger desto närmare tenderar du att komma människor. Desto bättre måste ditt system vara på att skapa en relation mellan människa och teknik. Där ser jag vita fläckar på kartan. Här kommer vi på NODA in, förklarar Christian.


Sikte på att bygga om New York

Det verkar vara rätt väg att gå. NODA jobbar redan i stora delar av Europa och under pandemin har de fått sina första projekt i både Nordamerika och Asien. Genom projektet Techbridge som Sustainable Business Hub är partner i har NODA även fått ytterligare kontakter i USA. Denna vecka har Christian möte med New York State Energy Research and Development Authority. Bakgrunden är att New York har tagit beslut om att fasa ut fossila bränslen. Den fastighetsägare som inte bygger om sina fastigheter och minskar sina koldioxidavtryck kommer att bli bötfällda.


- De sätter ihop grupper av både små innovativa europeiska företag och amerikanska företag med finansiella muskler som ska jobba tillsammans för att få till lösningar. Det är en jätteintressant ansats. Kan vi bygga om New York, ja då kan vi bygga om vad som helst på den här planeten, resonerar Christian.


ความคิดเห็น


bottom of page