top of page

Företaget som gör virtuella batterier med din hjälp

Emulate Energy är ett företag som gör virtuella batterier, som de uttrycker det. Produkten är en mjukvarulösning som ska hjälpa elbolag att utnyttja hushållens vilja att flytta sin elanvändning till tider när det är lägre efterfrågan på el. Att frigöra el för någon annan vid en viss tidpunkt ger samma funktion som ett batteri. Fast virtuellt.

Shwan Lamei, en av grundarna till företaget, har bilden klar för sig: Andelen förnybar el som kommer från sol och vind ökar, energi som vi inte kan styra över. Det blåser när det blåser och det är soligt när det är soligt. Det behöver inte alls sammanträffa med när vi behöver el som mest. Samtidigt ökar behovet av el. Elbilsmarknaden ökar stadigt liksom annan elektrifiering. Det är en utmaning att få ekvationen att gå ihop.


- Att rusta upp infrastrukturen för el kostar oerhört mycket. De kommande 20 åren kommer det att investeras 700 miljarder dollar bara i stationära batterier för att motverka intermittenta* energikällor. Därtill tillkommer det kostnader för att rusta upp själva nätet för att klara av behovet från elbilar och värmepumpar. Om vi kan frigöra den flexibilitet som finns hos hushållen kan vi minska kostnaderna med upp till 50 procent, säger Shwan.


Villaägare ger elbolag tillåtelse att styra värmepumpar och elbilar

Hur fungerar det? Kort beskrivet så här: du som villaägare elbolaget tillåtelse att styra till exempel din värmepump så att du minskar dina egna kostnader. Du går in via en app och klickar upp varumärket på din värmepump och godkänner fjärrstyrning, sedan sköter allt sig själv. Ditt elbolag kommer sen att nyttja flexibiliteten för att stötta elnäten.

Komforten påverkas aldrig

Är inte risken att villaägaren kommer att frysa under kalla dagar för att elbolaget behöver flexibiliteten?


- Vår lösning innebär att inomhustemperaturen kommer att fluktuera inom samma spann som idag. Det är viktigt att påpeka att din komfort aldrig någonsin påverkas. Aldrig någonsin. Det får vare sig bli för varmt eller för kallt, säger Shwan, som återkommer till detta flera gånger under intervjun, att komforten inte påverkas.


Två tredjedelar av flexibiliteten finns hos hushållen

Olika typer av flexibilitetslösningar, dvs att den som inte är beroende av att använda el vid en viss tidpunkt frigör utrymme för t ex en industri eller större fastigheter som inte kan stänga ner sin verksamhet, håller på att utvecklas. Emulate Energy skiljer sig från de flesta genom att de riktar in sig på hushållen istället för industrin samt deras egenutvecklade algoritmer som baseras på en av grundarnas forskning.


- Den stora mängden flexibilitet finns hos hushållen, faktiskt så mycket som 70%. Det är många små laster men den samlade flexibiliteten är betydande, förklarar Shwan.


Första kommersiella produkten till hösten

Emulate Energy har just avslutat en pilot. De produktutvecklar med partners, inte minst säkerheten måste vara vattentät. Under hösten räknar Shwan med att företaget ska ha sin första kommersiella produkt på marknaden. Men det slutar inte där.


- Elbranschen kommer att förändras i grunden. Vi tror att det finns många digitaliseringslösningar som vi kan koppla – energiomställningen kommer föra med sig många utmaningar. Vi kommer att fortsätta vår expansion i Europa, som är vår viktigaste marknad, men även i USA där jag själv bor.


Du som är intresserad av Emulate Energy kan läsa mer på www.emulate.energy. Företaget är inne i en expansionsfas och vill gärna komma i kontakt med studenter och andra som vill arbeta med att snabba på energiomställningen.


* ryckvis återkommande

Comments


bottom of page