Sök
  • SBHub

Förslag för att hjälpa Östersjön prisbelönade


I samband med Meeting Point Urban Magma: Urban Innovation, arrangerade WMU och Sustainable Business Hub Stora Innovationsdagen. Dagen avslutade med prisutdelning i tävlingen Östersjön behöver din hjälp.

Tävlingen bestod av fem kategorier:

1. Plaster - hur kan vi hindra olika former av plaster att nå Östersjön? Vinnare: Elsie Manuel

2. Läkemedel - hur förhindrar vi att läkemedelsrester når Östersjön?

Vinnare: Åke Jönsson

3. Utsläpp från industri och avlopp - hur kan vi minska utsläppen av tungmetaller, syreförbrukande ämnen, olika miljögifter, kväve och fosfor till Östersjön?

Vinnare: Mattias Holmquist och Pietro Campana

4. Havsmedvetenhet - hur kan vi öka förståelsen för vårt hav och våra vattendrag och skapa incitament för att minska utsläppen samt skapa hållbara beteendeförändringar hos invånare och besökare?

Vinnare: Samar Sakhnini

5. Ungdomstävling - har din klass en idé om hur Östersjön kan bli ett friskare hav?

Vinnare: Kryddgårdsskolan i Malmö och Norrevångsskolan i Mörrum

Vinnarna i de fyra första tävlingarna är direktkvalificerade till tävlingen Cleantech Innovation Challenge.

Mycket mer information om Stora Innovationsdagen, tävlingen och de tävlande hittar du HÄR>>

Besök oss på Studio Malmö

Nordenskiöldsgatan 24

våning 3, rum 305

Malmö

Skicka post till

Sustainable Business Hub

Nordenskiöldsgatan 24

211 19 Malmö

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Twitter - svarta cirkeln

© 2019 SUSTAINABLE BUSINESS HUB ALL RIGHTS RESERVED