top of page

Första innovationshubben inom Greater Copenhagen startar


Efter förra årets arbete med att ta fram ett gemensamt visionsdokument för grön omställning och hållbar tillväxt inom Greater Copenhagen, Greater Copenhagen Green, börjar arbetet med att konkretisera de prioriterade områdena. DTU tar lead på det första initiativet, Innovationshubb för intelligenta och flexibla energilösningar i Greater Copenhagen.


Tolv partners kommer att skapa möjligheter att utveckla, testa och implementera nya intelligenta energilösningar på båda sidor av sundet. På svenska sidan kommer Hyllie, Sege Park, Östra Ramlösa och Det Urbana Simris att fungera som testplatser, så kallade Living Labs.


- Det här samarbetet tror vi tillför mycket värde till en positiv utveckling av situationen. Genom att samordna de svenska aktörerna inom Greater Copenhagen har Sustainable Business Hub ansvarat för en framgångsrik förankring av Greater Copenhagen Green Charter på den svenska sidan av Öresund, säger Håkan Rosqvist, VD på Sustainable Business Hub.


תגובות


bottom of page