top of page

Flexibilitet för ökad resiliens

Uppdaterat: för 4 dagar sedan

I Lund, Eslöv och Malmö jobbar energibolagen Kraftringen och E.ON med flexibilitet för ökad resiliens på olika sätt. I Lund och Eslöv undersöks hur en digital plattform för handel och styrning av energi kan skapa resiliens medan E.ON har fokus på hur industrierna i Malmö kan bidra.


David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen inledde seminariet med att berätta om e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi. Projektet testar ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. Kärnan är en digital plattform som säkerställer att den mest ekonomiska/miljövänliga energibäraren (fjärrvärme, fjärrkyla eller el) alltid används.


Digital plattform säkerställer att energianvändningen optimeras

Illustration över e-Flex koncept

Den digitala plattformen fungerar som en länk mellan det överliggande energisystemet och fastigheterna. Dynamiska prissignaler per timme styr systemet mot bästa energianvändningen. Det innebär att systemet väljer om värmepumpar eller fjärrvärme ska användas (energiflexibilitet), att den väljer när i tid fastigheten ska värmas upp (värmeflexibilitet) eller om eleffekten ska styras ner tillfälligt.


I Eslöv Bostads fastigheter testas värmeflexibilitet som ett sätt att minska energiförbrukningen. Med 15 procent av fastigheterna anslutna har man fått en sexprocentig minskning under perioden 2023-2024. För Kraftringens del är nyttan att slippa dra igång mindre miljövänlig spetslastproduktion.


- För att kunna dra några slutsatser om det får någon större påverkan på spetslastproduktionen krävs att betydligt fler kunder och fastigheter ansluter sig till systemet, förklarade David Edsbäcker.


Finns mycket flexibilitet hos industrierna

Ellen Corke på E.ON berättade om uppstarten av projektet Malmö Energy Lab. I projektet samarbetar industri, offentliga organisationer och energibolag för att säkerställa en resilient industri som bidrar till ett hållbart energisystem i Malmö.


Just nu pågår en flexibilitetskartläggning på TePe Oral Hygiene Products för att se vad de har för flexibilitet som kan bidra till ett hållbart energisystem i Malmö.


- Att industrier har solceller och att de vill ha batterier är vi vana vid men de har fler tillgångar som de kan vara flexibla kring. En kartläggning visar ofta att det går att hitta ganska mycket flexibilitet, förklarade Ellen.


Svårt när systemen inte pratar med varandra

Christian Gillheim, teknik- och energichef på Svedalahem lyfte svårigheten med att systemen för data kring energi och fastigheter ser olika ut. Det finns ingen standard så det som behöver göras är att bygga en infrastruktur med öppna system. Man behöver standarder och att datan ser likadan ut.


- Det är svårt för oss fastighetsägare när de olika systemen inte pratar med varandra, förklarade Christian.


Webbinariet arrangerades inom ramen för projekten:

e-Flex - digital plattform för handel och styrning av energi som delvis finansieras av Energimyndigheten


Grön omställning i flerbostadshus som delvis finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page