top of page

FOJAB arkitekter tar samlat grepp om hållbarhet


Vi ställde fyra snabba frågor till Anders Eriksson Modin på FOJAB arkitekter för att höra vad deras nya hållbarhetssatsning, FOJABgreen, egentligen innebär.Vad är FOJABgreen?

FOJABgreen är vår metod för att arbeta strukturerat med alla olika aspekter av hållbarhet. Som arkitekter har vi jättestor möjlighet att påverka vad som byggs och hur hållbart det blir.

Hur stort är intresset från era kunder att arbeta utifrån FOJABgreen?

Vi ser att det finns ett stort intresse för att förbättra varje projekt utifrån hållbarhet. Samtidigt upplever vi att det är svårt att navigera mellan certifieringssystem och svårt att göra kloka avvägningar gällande gestaltning, energi, klimatbelastning, ekosystemtjänster och olika sociala faktorer. Vi har samlat på oss mängder av erfarenhet under lång tid och vill inget hellre än att dela med oss av våra bästa tips.

Hur gör ni för att ”maximera klimatnyttan utifrån varje projekts unika förutsättningar”?

Hållbarhet är ett brett ämne som belyser många aspekter. För att enkelt beskriva FOJABgreen så skulle jag säga att det är en workshop, gärna tillsammans med våra kunder, där vi sätter samman den kompetens som är mest lämpad för att lyfta det aktuella projektet. Det kan vara allt ifrån en stadsbyggnadsuppgift, en förskola eller ett småhus. Som metod är FOJABgreen uppbyggt på dialog kring förutsättningar och möjligheter. Målbilden är att man ska lämna mötet inspirerad och upprymd av alla olika inspel och vill omsätta detta i praktiken.

Har ni genomfört något projekt med metoden och vad har det i så fall resulterat i?

Vi har kört FOJABgreen metoden i flera projekt som en del av hur vi på FOJAB vill arbeta med hållbarhetsfrågan och hur vi kan dra nytta av all kunskap som finns på företaget. Nästa steg är att utveckla processen för att kunna hjälpa våra kunder ännu mer.Comments


bottom of page